Categorie: "Algemeen"

Nieuwe pandemie of pandemonium?

Al zouden we het H5N1-virus kunnen bedwingen dan zijn er nog diverse andere soorten in staat de mens te bedreigen. Virologen doen niet anders dan waarschuwen voor een pandemie. Vooral sinds gebleken is dat het H5N1-virus mensen kan doden.

Griepvaccin

Het huidige mensengriepvaccin beschermt niet tegen vogelgriep, zoals het beruchte influenza-A-virus van het subtype H5N1. Er kan pas een vaccin worden gemaakt op het moment dat duidelijk is welke H5N1-virusstam van mens op mens overdraagbaar is en zo een pandemie kan veroorzaken.