Categorie: "Griep"

Griep blijft nog uit

De griepepidemie die bijna elk jaar tijdens de winter komt, laat het tot nu toe afweten. Normaal gesproken begint de griepgolf begin januari, maar tot dusverre blijkt het aantal besmettingen met griep niet veel meer te zijn dan normaal, dat wil zeggen 3 grieppatiënten per 10.000 Nederlanders.

Sinds begin januari schommelt het aantal mensen dat griep heeft rond de vier per 10.000 inwoners. Dat blijkt uit de Influenza Nieuwsbrief van het Nationaal Influenza Centrum (NIC), die zegt dat we tot in april rekening moeten houden met een mogelijke epidemie. Van een epidemie is pas sprake als het aantal gevallen stijgt boven 6 op de 10.000 inwoners.

Op dit moment is de jongste leeftijdsgroep van 0 – 4 jaar het meest getroffen. Griep werd afgelopen weken ook relatief vaak gezien in de oudste leeftijdsgroep.

Wel is het aantal gevallen van buikgriep de afgelopen twee maanden veel hoger dan in de afgelopen jaren, hoewel griep (influenza) en buikgriep twee totaal verschillende virussen zijn, die niets met elkaar te maken hebben.