Categorie: "H1N1"

BBC documentaire over grieppandemie

Eind 2006 zond de BBC een documentaire uit over een mogelijke grieppandemie. Destijds ging de dreiging vooral uit van het H5N1-vogelgriepvirus. Nu echter blijkt het Mexicaanse griepvirus, een variant van het Spaanse griepvirus, H1N1, het meest bedreigend te zijn.  Maar of het nu het H5N1-virus is dat toeslaat of het H1N1-virus maakt weinig uit, want als het virus net zo aggressief reageert als in 1918 dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Het gedramatiseerde programma van de BBC laat zien wat er kan gebeuren als er een pandemie uitbreekt. Er komen experts aan het woord die verwachten dat de volgende pandemie nog verwoestender zal zijn dan de Spaanse griep, die al aan 50 miljoen mensen het leven kostte. Zij verwachten dat honderden miljoenen mensen geinfecteerd raken en mogelijk zullen sterven.

Maar dat is nog lang niet alles. Kijkt u zelf maar!

‘Griep kost Mexico tientallen miljarden’

De uitbraak van de Mexicaanse griep zal Mexico tientallen miljarden dollars gaan kosten. De totale schade bedraagt 0,3 tot 0,5 procent van het bruto binnenlands product.

Dit komt neer op ongeveer 45 tot 75 miljard dollar (34 tot 57 miljard euro). Dat heeft de Mexicaanse minister van Financiën Agustin Carstens woensdag becijferd.

De Mexicaanse economie staat er als gevolg van de wereldwijde economische teruggang toch al slecht voor.

Krimp
De economie van het land zal dit jaar naar verwachting tussen de 3,8 en 4,8 procent krimpen. Deze voorspelling is gebaseerd op data die waren verzameld voordat het land werd getroffen door de Mexicaanse griep.

Bron: Nu.nl

Kwam de Spaanse griep van 1918 uit Spanje? (2)

Een grieppandemie wordt genoemd naar het land waar de griep
zich het eerst voordoet, vandaar de naam: Spaanse griep. Achteraf
echter blijken de eerste gevallen niet in Spanje te zijn opgedoken.

Maar als Spanje niet het land van oorsprong was, welk land was
dat dan wel?

Volgens influenzaspecialist Kennedy F. Shortridge
kwam het virus uit China en is het naar Europa gebracht door
Chinese arbeiders die naar Frankrijk trokken om loopgraven aan
te leggen voor de geallieerden.

Hoewel China later meestal de bron is van influenzavirussen,
wordt de theorie van Shortridge toch betwijfeld omdat de
eerste uitbraken destijds niet in China plaatsvonden.

Bovendien toont een artikel uit 1919 in de National
Medical Journal of China aan dat de griepepidemie in China in
1918 hetzelfde patroon volgde als in de vs en Europa waarbij een eerste
milde golf gevolgd werd door een tweede, uiterst dodelijke golf.

Bron: Van Spaanse griep tot Mexicaanse griep

Kwam de Spaanse griep van 1918 uit Spanje? (1)

Een grieppandemie wordt genoemd naar het land waar de griep
zich het eerst voordoet, vandaar de naam: Spaanse griep. Achteraf
echter blijken de eerste gevallen niet in Spanje te zijn opgedoken.

Dat toch wordt gesproken over Spaanse griep had te maken met
de Eerste Wereldoorlog die in alle hevigheid woedde. In de oorlogvoerende
landen werd de pers namelijk gecensureerd en kwamen er weinig
berichten naar buiten over de ziekte. Er mocht niets gepubliceerd
worden wat ook maar enigszins het moreel zou kunnen
verzwakken.

Het Duitse Rijk had al in januari 1918 bevolen dat
statistieken over infecties niet in het openbaar mochten worden
besproken. Alleen in Spanje, dat neutraal was, besteedde de pers
er veel aandacht aan. Vervolgens noemde het Zwitserse ministerie
van Gezondheid de griep als eerste de ‘Spanische Krankheit’.

En tot schrik van de Spanjaarden begon men in de rest van de wereld
ook te spreken over de Spaanse griep, hoewel ze zelf meenden dat
de ziekte vanuit Frankrijk hun land was binnengekomen. Hadden de
Spanjaarden gelijk? Wordt vervolgd.

Bron: Van Spaanse griep tot Mexicaanse griep

Beperkte kennis besmetting mensen met varkensgriep

Bij toeval werd in Spanje een varkenshouderijmedewerkster ontdekt die besmet was met varkens-influenza. De Universiteit van Gent en het European Centre for Disease Prevention and Control analyseerden de risico’s van menselijke besmetting met varkensgriep. Een lichte vorm van griep blijkt af en toe voor te komen, maar ze schatten de risico’s op besmetting niet hoog in. Duidelijk is echter wel dat er nog veel kennis ontbreekt.

Varkens zijn gevoelig voor besmetting met hetzelfde type influenza A virus als mensen zoals H1N1, H3N2 en H1N2. Veel varkens-influenzavirussen bestaan uit zowel menselijke als varkensgenen en het is bekend dat varkens menselijke griepvirussen kunnen krijgen. Ook kunnen varkens dienen als ‘mengvat’ waarbij virussen genetisch materiaal uitwisselen en een nieuw hybride virus ontstaat. Er zouden dus in theorie pandemische virussen waar geen vaccin tegen is kunnen ontstaan in varkens, maar dit is nog nooit in de praktijk geconstateerd.

Milder verloop dan vogelgriep
Influenza is een van de belangrijkste oorzaken van luchtwegproblemen bij varkens. Mensen die met varkens werken worden af en toe geïnfecteerd met varkens- influenzavirussen. De verschijnselen lijken meestal op griepinfecties met menselijke virussen. Een enkele keer heeft dit volgens de literatuur geleid tot longontsteking en dood en er is één grootschalig optreden in Amerika gerapporteerd (1976). Infecties met varkensgriep verlopen veel milder dan bij menselijke besmetting met vogelgriep. Besmetting van de ene mens op de andere zijn zeldzaam. Het is niet duidelijk of de overheid maatregelen zou moeten nemen, maar deze zouden vergelijkbaar zijn met maatregelen bij laag pathogene vogelgriep.

Veel hiaten in de kennis
Er zijn grote hiaten in de kennis over besmetting van mensen met varkensgriep. In de Verenigde Staten is er meer aandacht voor en blijken mensen die werken in de varkenshouderij meer antistoffen te hebben tegen varkensgriep, een teken dat ze ooit licht besmet zijn geweest. Er zijn dus vermoedelijk veel meer gevallen dan bekend is. Inmiddels is er wel het European Surveillance Network for Influenza in Pigs (ESNIP), een project dat van 2000 tot maart 2009 gevallen registreert in Europa.

Huidige vormen geen groot risico
De onderzoekers verwachten echter geen groot risico op besmetting van mensen met de huidige vormen van varkensgriep. In theorie zou een combinatie van genen wel een riskant virus kunnen laten ontstaan. Vaccinatie van medewerkers in de varkenshouderij is mogelijk, maar een proef in Europa wees uit dat weinig medewerkers hieraan willen deelnemen en dat onduidelijk is tegen wat ze worden gevaccineerd. Het is ook onduidelijk of de bekende griepprik bij mensen misschien ook beschermd tegen varkensgriep. Meer onderzoek zou wenselijk zijn.

Bron: AgriHolland