Categorie: "H5N1"

Viroloog Osterhaus: zorgen om Mexicaanse griep

We moeten ons op dit moment absoluut zorgen maken om de mogelijke gevolgen van de Mexicaanse varkensgriep die al tientallen mensenlevens heeft geëist. Viroloog en griepexpert Ab Osterhaus zei dat in een interview met de NOS. Volgens hem is er uiteindelijk kans op een pandemie en moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen.

Osterhaus vreest dat de ziekte van mens op mens overdraagbaar is of dat het virus zich zo aanpast dat het dat kan. Daar lijkt het op dit moment wel al op. Volgens Osterhaus is het gek dat mensen in Mexico-Stad ziek zijn geworden, terwijl in zo’n grote stad toch niet overal varkens rondlopen.

Voor grote griepuitbraken liggen noodscenario’s klaar. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoekt momenteel de omvang en de mogelijke gevolgen van de ziekte. Volgens Osterhaus is het goede nieuws dat de bestaande antivirusmiddelen werken tegen de varkensgriep. Een vaccin is er nog niet. Het duurt vermoedelijk enkele maanden voordat dat gereed is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde vrijdag al voor de ziekte. Mensen die recent in Mexico zijn geweest en onverklaarbare griep hebben, worden aangeraden binnen te blijven. Ze kunnen zich telefonisch melden bij bijvoorbeeld hun huisarts of de GGD.

Binnen Europa zijn er volgens het RIVM nog geen gevallen van de ziekte bekend. Er is nog geen negatief reisadvies gegeven voor Mexico.

Bron: Trouw

RIVM: blijf thuis bij mogelijke varkensgriep

Mensen die binnen vier dagen na terugkomst uit Mexico koorts ontwikkelen zonder dat daar een goede verklaring voor kan worden gegeven, moeten thuis blijven. Ze kunnen zich telefonisch melden bij bijvoorbeeld hun huisarts of de GGD. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

In Mexico heerst een nieuwe variant van de varkensgriep. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich hier ernstige zorgen over. Door de griep zouden al zestien mensen zijn overleden en meer dan negenhonderd anderen ziek zijn. Vermoed wordt dat in Noord-Amerika al meer dan zestig doden zijn gevallen door de griep. Het virus verspreidt zich van mens op mens. Gevreesd wordt voor een wereldwijde pandemie.

De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt volgens het RIVM tot nog toe echter over 47 gevallen van ernstige longontsteking, waarvan in zeventien gevallen inmiddels vaststaat dat die overeenkomt met een in de Verenigde Staten eveneens vastgesteld varkensgriepvirus. De VS rapporteerden dinsdag twee infecties bij kinderen. Verscherpte controles werden ingezet, waarna bleek dat zeven patiënten het virus bij zich droegen. Vanwege een mogelijke link met Mexico is besloten ook daar te zoeken naar het griepvirus onder mensen.

De grotere aantallen zijn nog niet officieel bevestigd door de WHO, maar vooruitlopend daarop en op richtlijnen van de WHO heeft het RIVM al een advies uitgebracht. Hierin staat onder meer ook dat de diagnostiek door bijvoorbeeld de huisarts kan worden verricht na overleg met de plaatselijke GGD. Mensen die het virus mogelijk bij zich dragen en bijvoorbeeld meer dan 38,5 graden koorts hebben, worden verzocht niet naar de huisarts te gaan, maar bijvoorbeeld de huisarts of de GGD te bellen.

Bron: Nieuws.nl

Varkensgriep eist tientallen mensenlevens in Mexico

Mexico gaat op grote schaal mensen vaccineren tegen varkensgriep, nu een nieuwe variant van de ziekte is opgedoken. De Mexicaanse autoriteiten lieten vrijdag weten dat de varkensgriep mogelijk 45 mensenlevens heeft geëist en dat achthonderd mensen besmet zouden kunnen zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO repte van zestig doden.

Een WHO–woordvoerster zei dat het virus vooral in Mexico–stad slachtoffers heeft gemaakt. Ze liet weten dat alleen al in de hoofdstad 57 mensen zijn bezweken. In de stad San Luis Potosí in Centraal–Mexico overleden drie personen aan de varkensgriepvariant. Verder zijn in deze stad ruim twintig gevallen gemeld van mogelijke besmettingen.

In de Verenigde Staten gaat het vooralsnog om zeven gevallen. Het zijn vijf inwoners van Californië en twee Texanen. Amerikaanse wetenschappers stellen dat het griepvirus, dat normaal gesproken alleen dieren treft, een nieuw subtype is van het Influenza A–virus H1N1. In Mexico zijn nog geen mededelingen gedaan over de aard van het virus. Wel zei minister van Gezondheid José Angel Córdova dat het virus via varkens is gemuteerd en op een gegeven moment op mensen is overgedragen.

De Mexicaanse autoriteiten beginnen een grootschalige vaccinatiecampagne tegen de varkensgriep. Een gezondheidsfunctionaris zei tegen de Mexicaanse krant El Universal dat voor 1 miljoen mensen een vaccin heel snel beschikbaar is. De campagne is gericht op alle inwoners van de miljoenenstad die nog niet zijn ingeënt met de gangbare antigriepvaccins.

Als voorzorgsmaatregel hebben de autoriteiten de lessen vrijdag geschrapt van 7,5 miljoen scholieren en studenten in Mexico–stad en de deelstaat Mexico. Verder hebben de autoriteiten geadviseerd geregeld de handen met zeep te wassen en uit de buurt te blijven van mensen met ademhalingsproblemen. Boverndien is werknemers van bedrijven en de overheid aangeraden thuis te blijven, mochten ze zich grieperig voelen.

Viroloog Ab Osterhaus van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum en het Nationaal Influenza Centrum zei dat de reikwijdte van de griep nog niet duidelijk is. „Het kan een storm in een glas water zijn, maar het zou ook kunnen leiden tot een pandemie. We zijn alert”.

Volgens Osterhaus volgt de WHO de ontwikkelingen nauwgezet. „De vraag is of dit type virus H1N1 overdraagbaar is van mens tot mens. „Het zou kunnen, gezien het hoge aantal besmettingen van achthonderd mensen en het aantal doden in Mexico–stad. Het is een zorgelijke situatie”.

Mensen zijn volgens de viroloog al eens eerder besmet geraakt met het varkensgriepvirus. In 1976 was er een uitbraak, maar die stopte op een gegeven moment.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Amerikaanse militaire studie ‘voorzag’ grieppandemie in 2009

Op 17 juni 1996 publiceerde de Amerikaanse Luchtmacht een studie met de titel ‘Airforce 2025′, waarin staat te lezen dat in het jaar 2009 een uitbraak met een mogelijk geconstrueerd influenza-virus kan komen, dat 30 miljoen mensen zal doden.

 

Is het toeval dat het Pentagon in 1996 een dodelijke uitbraak van een griepvariant ‘voorziet’ in 2009, terwijl inderdaad blijkt dat in dit jaar griepvaccins voor 18 landen hoogstwaarschijnlijk doelbewust besmet zijn met het zeer dodelijke vogelgriepvirus?

Het is in ieder geval zeer verdacht dat het rapport de bron van deze ‘fictionele’ pandemie beschrijft als ‘onbekend’, en stelt dat het ‘niet zeker is of het virus een natuurlijke mutatie betreft, of bio-geconstrueerd. Velen vrezen het laatste.’

Het rapport maakt een vergelijking met de griepepidemie van 1918 en 1919, en beschrijft dit als ‘één van de ergste menselijke catastrofes ooit. Naar schatting 20 miljoen mensen stierven wereldwijd aan het virus, en van de 20 miljoen mensen die in de VS ziek werden, gingen er ongeveer 850.000 dood.’

‘Het feit dat Baxter het dodelijke H5N1 virus mengde met een mix van H3N2 seizoen-griepvirussen is erg verdacht,’ schrijft Paul Joseph Watson. ‘Het H5N1 virus alleen heeft al honderden mensen gedood, maar het verspreidt zich moeilijk. Als het echter gecombineerd wordt met een gewoon seizoengriepvirus, waarvan iedereen weet dat dit zeer besmettelijk is, dan is het een potentieel super dodelijk biologisch wapen‘ van het soort waar het Pentagon rapport uit 1996 melding van maakt. 60% tot 90% van de mensen die besmet worden met het virus, sterven.

Vorig jaar onthulde auteur en onderzoeker F.William Engdahl dat het Pentagon de Aziatische griep in een wapen probeerde om te zetten. ‘Als de berichten klopen, dan kan dit een nieuwe pandemie op onze planeet veroorzaken, die verwoestender zal zijn dan de epidemie van de Spaanse griep in 1918, waar naar schatting 30 miljoen mensen door zijn omgekomen, voordat het uiteindelijk uitdoofde.’

 

Volgens Engdahl zouden onderdelen van het internationale farmaceutische industrie kartel samenwerken met de Amerikaanse regering om een genetisch gemodificeerd H5N1 virus te creëren, waardoor een door mensen veroorzaakte pandemie zou ontstaan. Hij citeerde daarbij Rima E. Laibow, hoofd van de Natural Solutions Foundation, een burger-waakhond groep die de farmaceutische industrie in de gaten houdt:

 

‘Op grond van onze beste inlichtingen schatten we dat het pandemische Aziatische griepvirus reeds gecreëerd is in de VS, waarbij het dodelijke genoom van de pandemie uit 1918 -foutief betiteld als de ‘Spaanse griep’- gefuseerd werd met het DNA van het onschadelijke H5N1 virus, in een groeimedium van menselijke niercellen. Sommige virologen geloven dat dit ervoor zorgt dat het door mensen gemaakte, gemuteerde virus, menselijke cellen herkent, en weet hoe hier in binnen te dringen.’

 

Daarnaast is het opmerkelijk dat Walter E. Boomer, een gepensioneerde voormalige vier-sterrengeneraal en sub-commandant van het Amerikaanse Marinierskorps, zitting heeft in het directiebestuur van Baxter International. Natuurlijk is dit geen definitief bewijs dat Baxter wordt gecontroleerd door het Amerikaanse leger of achter de ‘toevallige’ besmetting van H3N2 seizoengriepvirussen met het H5N1 virus in een laboratorium in Oostenrijk zit. Maar het is wel degelijk uiterst verdacht.

 

Baxter International heeft al sinds 1941 banden met het Amerikaanse leger, toen de bloedverzamelingsinstrumenten van het bedrijf de enigen waren die voldeden aan de eisen van de Amerikaanse strijdkrachten.

 

Het rapport ‘Air Force 2025′, dat ‘fictieve toekomstige bedreigende scenario’s’ in beeld wilde brengen, voorzag behalve een griep pandemie in 2009, bijvoorbeeld ook het uiteenvallen van de VN in 2010.

 

Bron: xandernieuws.punt.nl

Depopulatie op grote schaal begonnen

Psychopaten regeren de wereld 

Niets in de staatsafhankelijke subsidiemedia

Sinds een dag of twee informeert buitenlandse media uitvoerig over het dodelijke vogelgriep virus dat in antigriepvaccins van Baxter aangetroffen is. Die vaccins zijn over zo’n 18 landen verdeeld. Nederland is een van die landen. De Tsjechische pers kwam ermee naar buiten waarna Engelse en Arabische vertalingen het verder verspreiden. Ook in Canada werd het nieuws al overgenomen.

 

Geen ongeluk

Gezondheidsexpert Mike Adams is duidelijk wanneer hij zegt – citaat ” Het antwoord is schokkend dat dit niet het gevolg kan zijn van een ongeluk. Waarom? Omdat Baxter International zich aan een zogenaamd BSL3 (Biosafety Level 3) houdt – een veiligheidset van protocollen in laboratoria die voorkomen dat crosscontaminatie van materialen kan plaatsvinden.” 

 

Levende H5N1 vogelgriepvirussen besmetten mensen niet zo gemakkelijk maar gecombineerd met N3N2 griepvirussen kan dit leiden tot zeer ernstige gevolgen. Op die manier ontstaat een broedplaats voor hybridenvirussen die gemakkelijk onder mensen verspreid kunnen worden.

 

Amerikaanse Desiré De Rover

Dr. chirurg Rebecca Carly is in Amerika de variant van onze Nederlandse medisch onderzoekjournaliste Desiré De Rover.

 

In een interview van 3 maart 2009 zegt Dr. chirurg Rebecca Carly dat antigriepvaccinaties biologische wapens zijn die dienst doen voor depopulatie. Ook zij spreekt van opzet wanneer het gaat over het vermengen van het griepvaccin met het vogelgriep virus. Deze variant leidt tevens tot een vrij gruwelijke dood. Het leidt tot longbloedingen en mensen stikken zo in hun eigen bloed… Hoor ik daar de droom van professor Pianka alsnog in vervulling gaan? Hij pleitte immers, onder meervoudige staande ovaties van zijn “leerlingen”, voor depopulatie met het ebolavirus omdat dat zo lekker gruwelijk is… echt iets voor volgelingen van de illuminati.

 

Dr. Carly vertelt verder hoe dit tot de grootste pandemie kan leiden die de wereld ooit gekend heeft. Het gaat hier om een ware uitroeiing van mensen en dieren. Via besmette dieren is dus ook het voedsel besmet…

Wanneer uw buur zich laat inspuiten met dat antigriepvaccin, kan die u besmetten wanneer die bvb niest, of met besmette handen, en anders loopt u wel kans via voeding of via het sproeien dmv chemtrails…

 

Massawaanzin

Eugenetica zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de grootste Holocaust die de mensheid ooit gekend heeft. 60% tot 90% van de mensen die met het virus in aanraking komen, sterven eraan. Wanneer het virus dus werkelijk in de maatschappij geïntroduceerd is, zal het allemaal zeer snel gaan… Geschat 70 miljoen mensen zouden eraan kunnen sterven. Ouderen in verzorgingstehuizen krijgen zonder uitzondering zo’n antigriepvaccinatie. Mooi meegenomen wanneer men die economisch onrendabele ‘lasten’ op die manier kan verminderen, nietwaar!

 

Obama

Trouwens, wie nog steeds warm loopt in de broek voor Obama… hij verdubbelde het fonds voor eugenetica in Afrika. En daar dansen ze ondertussen de vreugdedans omdat een continentgenoot verkozen werd tot Amerikaanse president.

 

Verontwaardigde Harvardstudenten

Medicijnstudenten aan de ‘Harvard Medical School’ ontdekten dat de professor die de voordelen van cholesterolmedicijnen promootte niet enkel een fulltime lid is van de Harvard Medical universiteit, maar hoe die ook een betaalde adviseur is van 10 medicijnbedrijven waaronder 5 die cholesterolbehandelingen creëren… De studenten voelen zich geweld aangedaan omdat de informatie die ze onderwezen kregen niet vrij was van belangenvermenging. Ze zien in hoever de indoctrinatie ondertussen doorgedrongen is in hun studieprojecten. 

 

Gebruikelijk…

Blijkbaar is het gebruikelijk dat leden van de Harvard Medical universiteit honderdduizenden dollars per jaar bijverdienen door middel van consultaties en spreekbeurten. Financiële belangen doorweven universiteit en bedrijven zoals ook Baxter International, Pfizer, Merck, Biogen Idec, Dyax,… Het is geen vereiste dat zo’n belangenvermenging doorgegeven wordt… Integendeel, het belang van de financiële inbreng van de bedrijven wordt benadrukt. Dat lijkt echter sterk op chantage wanneer het gebeurt door middel van indoctrinatie van studenten.

 

Door: Godelieve Vaesen

Weer vogelgriep in Duitsland

Voor het eerst dit jaar is de voor mensen gevaarlijke vogelgriepvariant H5N1 opgedoken in Europa. Het virus werd ontdekt bij een door jagers geschoten wilde eend in de Duitse deelstaat Beieren. Dat meldt de Europese Commissie.

Het laatste geval van vogelgriep in Europa was in oktober vorig jaar op een boerderij in Saksen, ook in Duitsland, bij de Poolse grens. Bij wilde vogels was het al meer dan een jaar geleden dat de vogelgriep werd aangetroffen. Toen ging het om Canadese ganzen in Groot-Brittannië.

Vogelgriep kan elk moment verschijnen

Het vogelgriepvirus kan zo ergens opduiken, waarschuwt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Het  PPE baseert zich op een analyse van de gevallen van vogelgriep die de afgelopen maanden op verschillende plaatsen in Europa geconstateerd zijn.

In de eerste twee maanden van 2009 werd binnen de Europese Unie vogelgriepvirus gevonden van de typen H5N2 (Roemenië), H5N3 (Duitsland en Frankrijk), H6N1(Engeland) en H7N9 (Tsjechië). Er werden niet alleen verschillende typen virus gevonden, maar ook op verschillende plaatsen in de Europese Unie.

Voor alle pluimveehouders moet dat volgens het PPE een waarschuwing zijn dat virus elk moment ergens kan opduiken. Die mogelijkheid vereist dat alle pluimveehouders een goede bedrijfshygiëne in acht nemen, benadrukt het produktschap.

Het schap roept alle pluimveehouders in Nederland op om klinische verschijnselen bij pluimvee dezelfde dag nog te melden aan een dierenarts zodat die kan beoordelen of er vogelgriep in het spel is.

Griep: plat of doorwerken?

Geveld door de griep en dan? De een zweert bij uitzieken, de ander meent dat je juist zieker wordt ‘als je eraan toegeeft’. Wat werkt? En waar moeten we op letten?
 
Waarom we moeten uitzieken
Hoe griep de luchtwegen kapotmaakt
Het gevaar van rust
Onderzoek met muizen
Pas op: besmettingsgevaar!

Een bijzonder informatief en illustratief artikel, te vinden op:

 http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=1793647

Het universele griepvaccin

Nieuwe antistoffen pakken virussen bij de wortels aan

Eén prik die beschermt tegen alle mogelijke griepvirussen, kan dat? Het lijkt er ineens wel op. Twee groepen onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar dezelfde truc gevonden om de virussen de voet dwars te zetten.

De dreigende taal van een paar jaar geleden hoor je niet vaak meer, maar het gevaar van een wereldwijde slachting door een nieuw griepvirus bestaat nog steeds. Hoe de dader er precies uit zal zien, dat kunnen virologen niet voorspellen. En dus proberen ze een wapen te vinden dat álle griepvirussen aankan.

Antistoffen die korte metten maken met iedere denkbare griepvariant hebben ze niet, schrijven twee groepen onderzoekers deze week in de wetenschappelijke tijdschriften Nature Structural & Molecular Biology en Science. Maar het scheelt toch niet veel. Ze hebben, onafhankelijk van elkaar, menselijke antistoffen ontdekt die meerdere gevaarlijke griepvirussen herkennen.

Onder die virussen waren twee echte killers: de veroorzaker van de vogelgriep die de afgelopen jaren in Azië honderden mensenlevens eiste, en het virus achter de Spaanse griep, die in 1918 en 1919 minstens vijftig miljoen mensen fataal werd. Bij mensen zijn de nieuwe antistoffen nog niet getest.

Levenslang

Normale antistoffen tegen griepvirussen kunnen maar één versie van de ziekteverwekker aan. Je lichaam maakt deze complexe moleculen na een griepinfectie, en voor de rest van je leven blijven ze in je bloed aanwezig, altijd alert op de griepvirussen van toen.

Ze passen op de oppervlaktemoleculen van hun ‘eigen’ virus als een sleutel in een slot. Zelfs na negentig jaar kunnen ze hun beschermende werk nog doen. Maar tegen een nieuw virus kunnen ze niks beginnen.

De verschillen tussen griepvirussen zitten vooral aan de buitenkant, in de eiwitten hemagglutinine (H) en neuraminidase (N). Verschillende vormen daarvan hebben allemaal een nummer gekregen. En daarom heet de veroorzaker van de Spaanse griep H1N1, en het recente vogelgriepvirus H5N1. De vogelgriep die Nederland in 2003 teisterde en één man het leven kostte, was van het type H7N7.

Afgetroefd

Onderzoekers van het Nederlandse bedrijf Crucell hebben samen met collega’s van het Californische Scripps Institute veel tijd en moeite gestoken in het selecteren van antistoffen die het H-eiwit van meerdere griepvirussen kunnen herkennen. Ze wisten er één uit het bloed van een gezonde vrijwilliger te vissen. Die antistof bleek aan te grijpen op een onderdeel van het viruseiwit dat bij twaalf van de zestien typen griepverwekkers precies hetzelfde is, schrijven ze in Science.

Helaas voor de Nederlanders zijn ze afgetroefd door concurrenten die net iets eerder vergelijkbare resultaten naar buiten brachten, die nog indrukwekkender zijn ook. Onderzoekers uit een aantal Amerikaanse labs onthulden vijf dagen eerder dat ze wel negen verschillende antistoffen hebben gevonden die hetzelfde kunnen. De krachtigste hebben ze bovendien al op muizen hebben getest.

Die muizen werden bijna allemaal goed beschermd, of ze de antistoffen nu voor of vlak na de griepinfectie toegediend kregen. Controlemuizen gingen binnen twee weken dood, op één taai beestje na.

De antistoffen werken tegen meerdere virussen omdat ze een onderdeel van het H-eiwit herkennen dat maar in twee vormen voorkomt. Blijkbaar zijn dit de enige vormen die geschikt zijn voor het werk dat het eiwit moet doen: de fusie tot stand brengen tussen het membraan dat het virus omhult en het celmembraan van de menselijke cel waar het zijn ziekmakende inhoud in kwijt wil.

Onbereikbaar

Dat deel van het eiwit zit niet helemaal aan de buitenkant, maar dicht tegen het membraan van het virus aan. Onbereikbaar voor antistoffen, zou je denken, want die zouden zich eerst door de buitenste laag heen moeten wringen. De muizenproef bewijst dat ze dat toch kunnen.

Je kunt je afvragen waarom het menselijk lichaam zelf niet op het idee komt om dit type antistoffen te maken. De reden is waarschijnlijk simpel: antistoffen tegen de buitenste laag van het virus zijn veel eenvoudiger te maken, en ook nog eens effectiever. Tegen dat ene virus dan.

Vooruitkijken, dat kan het lichaam niet, dus de snelste methode om het virus te verslaan wint altijd. Mensen kunnen wél nadenken over de toekomst en proberen die naar hun hand te zetten. Bijvoorbeeld door de antistoffen tegen griep al paraat te hebben voordat het virus zich aandient. Dat kan door vaccinatie.

Inenten

Nu zijn er twee manieren waarop je iemand kunt inenten tegen griep. De ene is door kant-en-klare antistoffen in te spuiten. Dat zou in principe nu al kunnen met de nieuw gevonden antistoffen, mits ze op grote schaal gekweekt kunnen worden – en dat zal wel lukken. Een nadeel van deze methode is, dat de bescherming na een tijdje minder wordt. Bovendien is het denkbaar dat de vreemde antistoffen het lichaam zelf aanvallen.

De tweede methode is iets inspuiten dat het afweersysteem stimuleert om eigenhandig de gewenste antistoffen te gaan maken. Zoiets gebeurt nu al – dat is de jaarlijkse griepprik – maar daarbij worden alleen antistoffen opgewekt die passen bij specifieke virussen, waarvan verwacht wordt dat ze in het komende jaar zullen toeslaan.

Dat kan waarschijnlijk dus beter: door losse onderdelen van de twee versies van het H-eiwit in te spuiten, die zelf ongevaarlijk zijn, of een type eiwit dat daar sterk op lijkt. Als dat goed werkt, zou iemand in één klap beschermd zijn tegen alle griepvirussen die er bestaan. Zoiets zou miljoenen levens kunnen redden.

Zo ver is het nog niet. Het staat natuurlijk ook niet voor honderd procent vast dat het zo ver komt. Maar het zou goed kunnen. En het mooiste is misschien wel, dat ook andere virussen met een soortgelijke aanpak bestreden kunnen worden. Ook ebola en hiv hebben stukken eiwit die altijd hetzelfde zijn.

Bron: VPRO Noorderlicht, door Elmar Veerman

Nu ook Nederlandse antigrieplichamen

Amerikanen de eer, maar Crucell het octrooi

Crucell heeft octrooi aangevraagd op een naar eigen zeggen revolutionair antilichaam, genaamd CR6261, dat een groot aantal varianten van het influenzavirus onschadelijk maakt. Onderzoekers van het Leidse biotechbedrijf en van het Scripps-instituut in Californië melden de ontdekking vandaag op de website van Science.

Een primeur is het net niet: op de website van Nature Structural & Molecular Biology verscheen afgelopen zondag al een publicatie van een andere groep die op precies hetzelfde neerkomt. Crucells eerste octrooiaanvraag dateert echter al van 7 september 2006, en het zou wel eens kunnen dat het bedrijf daar de concurrentie ruimschoots te vlug mee af is geweest.

Ook CR6261 werkt in op haemagglutinine, het eiwit dat het virus gebruikt om door celmembranen heen te dringen. Het grijpt daarbij niet in op de frequent muterende kop van het eiwit, maar op de stam waar maar een paar varianten van bestaan.

Uit de berichtgeving valt op te maken dat CR6261 vat heeft op de H1- en H5-varianten van haemagglutinine. In een persbericht weet Crucell-ceo Ronald Brus te melden dat inmiddels ook antilichamen zijn gevonden tegen de afwijkende H3-stam, die ook nogal eens opduikt als griepepidemie-van-het-jaar.

Bron: Chemisch2Weekblad door Arjen Dijkgraaf