Miljoenen doden mogelijk

Het is onmogelijk te voorspellen wat er gaat gebeuren indien een nieuwe grieppandemie onze aardbol treft. In veel landen worden scenario’s geschetst, draaiboeken opgesteld en hebben multinationals al rampenplannen klaarliggen. Dat klinkt allemaal erg rationeel en erg geloofwaardig, maar feitelijk zijn er teveel onzekere factoren die een rol spelen, waardoor niet valt in te schatten wat ons te wachten staat.

Waarschuwing

De World Health Organization (WHO) waarschuwt dat een nieuwe grieppandemie onvermijdelijk is. Hetzelfde doet het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat wereldfaam geniet voor het bestrijden van infectieziekten.