Categorie: "W.H.O."

Depopulatie op grote schaal begonnen

Psychopaten regeren de wereld 

Niets in de staatsafhankelijke subsidiemedia

Sinds een dag of twee informeert buitenlandse media uitvoerig over het dodelijke vogelgriep virus dat in antigriepvaccins van Baxter aangetroffen is. Die vaccins zijn over zo’n 18 landen verdeeld. Nederland is een van die landen. De Tsjechische pers kwam ermee naar buiten waarna Engelse en Arabische vertalingen het verder verspreiden. Ook in Canada werd het nieuws al overgenomen.

 

Geen ongeluk

Gezondheidsexpert Mike Adams is duidelijk wanneer hij zegt – citaat ” Het antwoord is schokkend dat dit niet het gevolg kan zijn van een ongeluk. Waarom? Omdat Baxter International zich aan een zogenaamd BSL3 (Biosafety Level 3) houdt – een veiligheidset van protocollen in laboratoria die voorkomen dat crosscontaminatie van materialen kan plaatsvinden.” 

 

Levende H5N1 vogelgriepvirussen besmetten mensen niet zo gemakkelijk maar gecombineerd met N3N2 griepvirussen kan dit leiden tot zeer ernstige gevolgen. Op die manier ontstaat een broedplaats voor hybridenvirussen die gemakkelijk onder mensen verspreid kunnen worden.

 

Amerikaanse Desiré De Rover

Dr. chirurg Rebecca Carly is in Amerika de variant van onze Nederlandse medisch onderzoekjournaliste Desiré De Rover.

 

In een interview van 3 maart 2009 zegt Dr. chirurg Rebecca Carly dat antigriepvaccinaties biologische wapens zijn die dienst doen voor depopulatie. Ook zij spreekt van opzet wanneer het gaat over het vermengen van het griepvaccin met het vogelgriep virus. Deze variant leidt tevens tot een vrij gruwelijke dood. Het leidt tot longbloedingen en mensen stikken zo in hun eigen bloed… Hoor ik daar de droom van professor Pianka alsnog in vervulling gaan? Hij pleitte immers, onder meervoudige staande ovaties van zijn “leerlingen”, voor depopulatie met het ebolavirus omdat dat zo lekker gruwelijk is… echt iets voor volgelingen van de illuminati.

 

Dr. Carly vertelt verder hoe dit tot de grootste pandemie kan leiden die de wereld ooit gekend heeft. Het gaat hier om een ware uitroeiing van mensen en dieren. Via besmette dieren is dus ook het voedsel besmet…

Wanneer uw buur zich laat inspuiten met dat antigriepvaccin, kan die u besmetten wanneer die bvb niest, of met besmette handen, en anders loopt u wel kans via voeding of via het sproeien dmv chemtrails…

 

Massawaanzin

Eugenetica zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de grootste Holocaust die de mensheid ooit gekend heeft. 60% tot 90% van de mensen die met het virus in aanraking komen, sterven eraan. Wanneer het virus dus werkelijk in de maatschappij geïntroduceerd is, zal het allemaal zeer snel gaan… Geschat 70 miljoen mensen zouden eraan kunnen sterven. Ouderen in verzorgingstehuizen krijgen zonder uitzondering zo’n antigriepvaccinatie. Mooi meegenomen wanneer men die economisch onrendabele ‘lasten’ op die manier kan verminderen, nietwaar!

 

Obama

Trouwens, wie nog steeds warm loopt in de broek voor Obama… hij verdubbelde het fonds voor eugenetica in Afrika. En daar dansen ze ondertussen de vreugdedans omdat een continentgenoot verkozen werd tot Amerikaanse president.

 

Verontwaardigde Harvardstudenten

Medicijnstudenten aan de ‘Harvard Medical School’ ontdekten dat de professor die de voordelen van cholesterolmedicijnen promootte niet enkel een fulltime lid is van de Harvard Medical universiteit, maar hoe die ook een betaalde adviseur is van 10 medicijnbedrijven waaronder 5 die cholesterolbehandelingen creëren… De studenten voelen zich geweld aangedaan omdat de informatie die ze onderwezen kregen niet vrij was van belangenvermenging. Ze zien in hoever de indoctrinatie ondertussen doorgedrongen is in hun studieprojecten. 

 

Gebruikelijk…

Blijkbaar is het gebruikelijk dat leden van de Harvard Medical universiteit honderdduizenden dollars per jaar bijverdienen door middel van consultaties en spreekbeurten. Financiële belangen doorweven universiteit en bedrijven zoals ook Baxter International, Pfizer, Merck, Biogen Idec, Dyax,… Het is geen vereiste dat zo’n belangenvermenging doorgegeven wordt… Integendeel, het belang van de financiële inbreng van de bedrijven wordt benadrukt. Dat lijkt echter sterk op chantage wanneer het gebeurt door middel van indoctrinatie van studenten.

 

Door: Godelieve Vaesen

Schering-Plough sluit overeenkomst met WHO

Ontwikkelingslanden krijgen via Wereld Gezondheidsorganisatie toegang tot productietechnologie voor pandemische influenzavirussen

Schering-Plough Corporation heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst bekendgemaakt tussen Nobilon, de human vaccine business unit van Schering-Plough, en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Het doel van de overeenkomst is om aan ontwikkelingslanden toegang te bieden tot de productietechnologie voor het produceren van vaccins tegen influenza-pandemieën.

“Dit project laat zien hoe veel belang Schering-Plough hecht aan innovatie en toegang tot geneesmiddelen”, aldus Fred Hassan, bestuursvoorzitter en CEO van Schering-Plough. “Een aantal ontwikkelingslanden heeft al te maken met het vogelgriepvirus, waardoor het voor de volksgezondheid wereldwijd prioriteit is dat we voorbereid zijn op de productie van een vaccin tegen een grieppandemie.

Onze samenwerking met de WHO is van groot belang, omdat op deze manier veel ontwikkelingslanden toegang kunnen krijgen tot een gedegen platform voor de productie van influenzavaccins.”

Door de overeenkomst, die onlangs ondertekend is op het hoofdkwartier van de WHO in Genève (Zwitserland), krijgt de WHO van Nobilon het niet-exclusieve recht voor ontwikkeling, registratie, productie, gebruik en verkoop van seizoensgebonden en pandemische, levende, verzwakte influenza vaccins die geproduceerd worden met bevruchte kippeneieren.

Ook verkrijgt de WHO toestemming om sublicenties te verlenen aan vaccinproducenten uit ontwikkelingslanden, mits zij werken binnen het raamwerk van het WHO Global Vaccine Action Plan. Deze producenten kunnen vervolgens hun vaccins aanbieden aan de publieke sector in ontwikkelingslanden, zonder dat ze daar royalties voor verschuldigd zijn.

De op eieren gebaseerde LAIV-technologie is zeer geschikt voor dit doel, omdat de kennis van deze technologie gemakkelijk over te dragen is, de investeringskosten lager zijn en de opbrengsten hoger zijn, in vergelijking tot geïnactiveerde griepvaccins.

Het WHO Global Vaccine Action Plan heeft als doel om de productiecapaciteit voor influenzavaccins in ontwikkelingslanden te vergroten en om de wereldwijde voorraad aan pandemische vaccins verder uit te breiden.

 

 

 

WHO: vooruitgang vogelgriepvaccins bemoedigend

De vooruitgang in het ontwikkelen van vogelgriepvaccins is bemoedigend. Dat stelt de wereldgezondheidsorganisatie WHO na een tweedaagse bijeenkomst van meer dan honderd deskundigen in Genève.

Zestien fabrikanten uit tien verschillende landen zijn bezig een vaccin tegen het vogelgriepvirus H5N1 te ontwikkelen. Vijf van hen ontwikkelen ook vogelgriepvaccins tegen H5N2, H5N3 en H9N2.

Tijdens de bijeenkomst zijn voor het eerst resultaten gepresenteerd die wijzen op een mogelijk preventieve bescherming door een immuunreactie tegen H5N1, meldt de WHO. Bovendien werken sommige vaccins al bij lage doseringen. Het voordeel daarvan is dat bij een pandemie veel meer doseringen beschikbaar zijn.

Zie ook:

Onderzoek vaccins tegen vogelgriep met pandemische potentie

 

Indonesië ‘claimt’ bloed met vogelgriepvirus

Het bloed dat is afgenomen van de 20-jarige Elis blijft op Indonesische bodem. De jonge vrouw stierf op 10 februari in een ziekenhuis aan de vogelgriep en werd daarmee het 64ste Indonesische slachtoffer.

Elis had geen kans. Toen ze haar naar het ziekenhuis brachten, waren haar longen al aangetast. Zelfs Tamiflu, het enige vaccin dat helpt tegen het dodelijke H5N1-virus, mocht niet meer baten.

Indonesië weigert monsters vogelgriep aan WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgt geen monsters van het vogelgriepvirus H5N1, zolang de WHO die zonder toestemming van Indonesië aan medicijnfabrikanten blijft leveren. Dit zou het internationale onderzoek naar vogelgriep in het algemeen en H5N1 in het bijzonder kunnen belemmeren. Waarom doet Indonesië dit?

Indonesië houdt monsters vogelgriep voor zich

Indonesië wil monsters van het vogelgriepvirus dat daar rondwaart voorlopig niet meer doorgeven aan buitenlandse laboratoria wat het internationale onderzoek naar vogelgriep zal belemmeren.

Het land wil zijn intellectuele eigendomsrechten beschermen vanwege de geplande ontwikkeling van een vaccin met een internationaal farmaceutisch bedrijf. Dat heeft minister van volksgezondheid Siti Fadilah Supari vandaag gezegd. Supari wilde niet zeggen met welk farmaceutisch bedrijf Indonesië gaat samenwerken.

De Indonesische regering kondigde vorige week plannen aan om op grote schaal vaccins te produceren die mensen tegen een eventuele pandemische vogelgriepstam moeten beschermen.

De Wereldgezondheidsorganisatie in Jakarta was niet bereikbaar voor commentaar.

Vogelgriep steeds vervaarlijker

 

Het vogelgriepvirus is bezig aan een opmars. In Indonesië heeft het dodelijke virus de afgelopen weken al enkele dodelijke slachtoffers geëist en liggen op dit moment drie, waarschijnlijk met H5N1 besmette, patiënten in kritieke toestand in het ziekenhuis.

 

Vogelpestexpert topvrouw WHO

Margaret Chan is de nieuwe directeur-generaal van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De Chinese dankt haar verkiezing aan haar verdiensten bij de strijd tegen vogelpest.

Pandemisch alarmsysteem

Deskundigen bij de World Health Organization (WHO) en virologen elders geloven dat de kans op een grieppandemie groter dan ooit is sinds 1968. Het jaar waarin de laatste van de drie pandemieën uit de vorige eeuw voorkwam.

Waarschuwing

De World Health Organization (WHO) waarschuwt dat een nieuwe grieppandemie onvermijdelijk is. Hetzelfde doet het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat wereldfaam geniet voor het bestrijden van infectieziekten.