Nederlandse wetgeving verbiedt vaccin ingrediënt Thimerosal

Volgens Ad van Rooij – ex-werknemer en ex-Safety Manager van Philips Medical Systems Nederland (PMSN) – is het zich in het Mexicaanse griepvaccin bevindende ingrediënt Thimerosal (ook wel Thiomersal) een door de Nederlandse wet verboden bestrijdingsmiddel, dat echter ook in talloze cosmetische producten (dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater, haarvetten e.d.) wordt toegepast.

Daarom heeft Van Rooij de directeur van Philips Medical Systems een brandbrief gestuurd met ‘zeer hoge urgentie, omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle Philips medewerkers kan ontstaan.’

Van Rooij – die op persoonlijke titel spreekt – herinnert de directeur, de heer R. Fonville, in de brandbrief aan het feit dat een safety manager bijzondere bijvoegdheden heeft, zoals het beslissen over bepaalde veiligheidsaspecten en het al dan niet voldoen aan wettelijke eisen, en in dat kader te nemen maatregelen. Ook heeft hij de wettelijke bevoegdheid om in het geval van overtredingen van arbeidsomstandigheden ‘processen te doen stoppen’, met andere woorden: het werk stop te zetten.

Volgens van Rooij is al in 2007 vast komen te staan dat Thiomersal volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet vanaf 31 december 2006   niet is toegestaan. ‘Ondanks het feit dat er binnen de ministerraad, onder voorzitterschap van J.P.Balkenende, over deze massale vaccinatie veelvuldig is overlegd, heeft minister J.M. Cramer van VROM er kennelijk niet aan gedacht om haar onderzoeksrapport van 8 november 2007… te bespreken binnen de ministerraad…’

Al in 2005 zouden voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte zijn geweest van het feit dat Thiomersal in Nederland geen toegelaten bestrijdingsmiddel is. Van Rooij laat in zijn rapport als bewijs de volgende brief van 20-12-2005 zien, verstuurd door minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer:

In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins.

Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De minister van Volkgsgezondhied, Welzijn en Sport

H. Hoogervorst

De Safety Manager van Philips Medical Systems schrijft dat het volgens de Wet verplicht is dat hij in zijn hoedanigheid volledig op de hoogte is van alle ingrediënten van het Mexicaanse griepvaccin, zodat hij kan bepalen of dit vaccin risico’s oplevert voor de werknemers van Philips.

Van Rooij kwam er achter dat de vaccins en cosmetica producten bevatten, waarvan de samenstelling geheel onbekend of slechts zeer beperkt bekend is.’Uit onderzoek in het verleden is mij gebleken dat (deze stoffen)… veelal gevaarlijke afvalstoffen betreffen van de chemische industrie, die men op deze wijze in producten dumpt om die dan met grote winsten te kunnen verkopen in plaats van eeuwig te laten opslaan tegen hoge kosten, dat wettelijk had gemoeten.’

‘Door niet de volledige samenstelling vrij te geven kunnen degenen (het grote kapitaal) die de kennis hebben over het niet vrijgegeven gedeelte daarin onbeperkt veranderingen aanbrengen, zonder dat ook maar iemand dat weet. Betreffende personen (het grote kapitaal) kunnen daarmee onbeperkt proeven doen op de gehele wereldbevolking bij wie zo’n influenzavaccin A (H1N1) is toegediend,’ vervolgt Van Rooij. ‘Met het ratificeren van het Verdrag van Lissabon kan men, in overeenstemming met wat daarin staat geschreven, het op deze wijze van proeven doen op alle Europese inwoners wettelijk afdwingen. Dat is zeer zorgwekkend te noemen.’

Van Rooij noemt het zowel ‘grappig als diep ernstig’ dat het bestrijdingsmiddel Thiomersal volgens de Nederlandse wet niet is toegelaten, maar zich nu wel in miljoenen vaccins voor de Nederlandse bevolking bevindt. ‘Het (vaccin) zal dan ook in Nederland als hoog problematisch gevaarlijk afval moeten worden opgeslagen of tegen zeer hoge kosten verantwoord moeten worden verwerkt.’

Het is volgens de Nederlandse Wet zelfs een ‘ernstig strafbaar feit’ dat het verboden bestrijdingsmiddel Thiomersal in de vaccins verwerkt is. Hierdoor is er sprake van ‘direct ernstig gevaar voor personen’. Thiomersal (/Thimerosal) is niets anders dan een chemisch verontreinigde kwikverbinding. Overigens zijn volgens Van Rooij (en vele andere internationale kritische experts) de andere chemische stoffen die aan deze kwikverbinding zijn verbonden, ‘nog gevaarlijker dan kwik.’

Van Rooij schrijft dat als werknemers dankzij het in het vaccin en talloze cosmetische producten verwerkte Thimerosal binnen 30 jaar na eerste blootstelling ziek worden of kanker krijgen, zij al deze schade op Philips Medical Systems kunnen verhalen, dat op zijn beurt die schade kan verhalen op de verantwoordelijke milieuminister Cramer. Zij heeft dit namelijk ‘opzettelijk maar liefst twee jaar lang voor alle Nederlandse bedrijven, waaronder PMSN-Best, verzwegen. Daarmee is opzet onmiskenbaar bewezen. Dit betekent dat… tegen milieuminister J.M. Cramer onmiddellijk proces-verbaal zal moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.’

Aangezien er volgens Van Rooij sprake is van ernstige strafbare feiten, moet volgens hem het werk in ALLE Nederlandse bedrijven preventief worden stilgelegd, totdat alle in Nederland aanwezig influenzavaccins A (H1N1) met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddel Thiomersal, alsmede alle in Nederland aanwezige cosmetica met daarin Thiomersal, zijn opgespoord en veilig zijn opgeslagen.

Van Rooij concludeert: ‘Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie…’

Bron: Xandernieuws

Lees ook:Vijf hardnekkige misverstanden over vaccins
Lees ook:Poolse minister van Gezondheid weigert bevolking griepprik
Lees ook:De Hong Konggriep van 1968: ‘Wie wordt ingeënt?’
Lees ook:Klink koopt 34 miljoen griepvaccins
Lees ook:Campagne inenting tegen Mexicaanse griep

4 reacties op “Nederlandse wetgeving verbiedt vaccin ingrediënt Thimerosal

 1. afdeling Communicatie, Philips

  De arbeidsrelatie tussen de heer Ad van Rooij en Philips is op 1 augustus 2008 door de Kantonrechter in Eindhoven ontbonden. De heer Van Rooij is dus niet meer bij Philips in dienst. Uitspraken en onderzoeken van de heer Van Rooij zijn dus voor eigen rekening en verantwoording.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Eric Mecking

   Bericht is aangepast door de redactie

     /   Beantwoorden  / 
 2. A.M.L. van Rooij

  Geachte Eric Mecking

  In tegenstelling met wat u beweert ben ik nog steeds werkzaam als Safety Managager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. te Best.

  Van wie hebt u deze onwaarheden gekregen.

  Met vriendelijke groeten
  Ad van Rooij

    /   Beantwoorden  / 
 3. blabla

  Waar staat dat dan in de Bestrijdingsmiddelenwet? Zover ik kan vinden is deze wet in oktober 2007 eruit gehaald.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.