Adviezen voor de huisarts bij vragen over varkensgriep uit Mexico

Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) en luchtwegklachten (hoesten) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria worden verzocht om thuis te blijven.

Er is hier sprake van een mogelijk dreigende epidemie met mogelijke influenzatransmissie van mens op mens (WHO spreekt van fase 4). De NHG-Standaard Influenzapandemie (M88, april 2008) geeft richtlijnen voor de verschillende fasen van een pandemie, en wat te doen bij een eerste contact met een patiënt met vermoeden van aviaire influenza in verschillende situaties: telefonisch, aan de balie, in de spreekkamer en tijdens een visite.

Telefonische presentatie
Maak een afspraak voor visite en zorg dat de huisarts beschermende maatregelen kan nemen.
Presentatie aan de balie van de praktijk
Geef de patiënt een mond-neusmasker en plaats hem/haar in een aparte ruimte.
Presentatie in de spreekkamer
Geef de patiënt een mond-neusmasker.
Onverwachte presentatie tijdens een visite
Geef de patiënt zo mogelijk een mond-neusmasker en overleg ter plekke met de regionale GGD.

De praktische consequenties voor de huisarts bij een dreigende pandemie kort samengevat op een rij:

Bij verdenking op aviaire- of varkens influenza dient de patiënt, indien medisch verantwoord, thuis te blijven.

Na het nemen van beschermende maatregelen (mond-neusmasker en handschoenen voor de patiënt; indien dit niet mogelijk of afdoende is moet de huisarts zelf beschermende maatregelen nemen) gaat de huisarts na of de patiënt voldoet aan de criteria voor aviaire- of varkens influenza zoals die nu zijn: zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) en luchtwegklachten (hoesten).

Bij blijvende verdenking op aviaire- of varkens influenza neemt de huisarts contact op met de arts infectieziektebestrijding van de lokale GGD over aanvullende diagnostiek en eventuele behandeling en contactopsporing. Ziektegevallen dienen altijd virologisch bevestigd te worden door het afnemen van een neuskeelwat. De uitslag volgt meestal binnen dezelfde dag.

De huisarts geeft de patiënt en zijn omgeving voorlichting over hand- en hoesthygiëne (zie NHG-Standaard, de NHG-Patiëntenbrief griep algemeen of folder RIVM).

De huisarts geeft de gebruikelijke adviezen bij influenza en bespreekt wanneer opnieuw (telefonisch) contact moet worden opgenomen.

Na afsluiting van het contact met de patiënt worden handschoenen, mond-neusmasker en schort in een vuilniszak gedeponeerd, die met het huisafval mee kan. De huisarts desinfecteert zijn handen met handalcohol.

Instrumenten en materialen (zoals bril en stethoscoop) worden met 70% alcohol gedesinfecteerd, waarna de handen nogmaals met handalcohol worden gedesinfecteerd.
De ruimte waar de patiënt verbleef wordt aansluitend normaal huishoudelijk gereinigd.

Op de themasite van het RIVM over varkensgriep vindt u de meest actuele informatie voor professionals (draaiboek voor de verschillende fasen van een pandemie, instructiefolders voor het afnemen van kweekmateriaal), voor het publiek en een antwoord op de meestgestelde vragen.

Bron: NHG

Lees ook:Bezorgdheid over nieuwe griepvariant
Lees ook:10 meest gestelde vragen over de Mexicaanse griep
Lees ook:Zes vragen over varkensgriep
Lees ook:Tien vragen over kinderen en Mexicaanse griep
Lees ook:Moedermelk belangrijkste bescherming voor baby tegen Mexicaanse griep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.